Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mật độ nén đến chất lượng dinh dưỡng của cây ngô ủ chua

Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Viết Lầu, Trần Tuấn Hiệp, Bùi Việt Đức

Tóm tắt


 

Một thí nghiệm nhân tố 6 x 2 x 3 được thiết kế để đánh giá ảnh hưởng của các mật độ nén (hiện bằng kg VCK/m3) đến chất lượng thức ăn ủ chua từ cây ngô sau thu bắp non có hoặc không có bổ sung cám gạo (5% VCK) sau các thời gian bảo quản khác nhau (30, 60 và 90 ngày). Mẫu thức ăn trước và sau khi ủ được đánh giá chất lượng theo các chỉ tiêu cảm quan (màu, mùi, mốc), thành phần hoá học (vật chất khô, xơ, protein, khoáng, axit hữu cơ) và pH. Kết quả cho thấy nén cơ giới đảm bảo được chất lượng thức ăn ủ chua tốt hơn hẳn so với phương pháp ủ thủ công. Tuy nhiên, nén cây ngô quá chặt (>235,71 kg VCK/m3) không làm tăng thêm chất lượng thức ăn ủ chua. Áp dụng nén cơgiới cho phép ủ cây ngô xanh sau thu bắp non mà không cần bổ sung nguyên liệu dễ lên men. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)