T. 7, S. 6 (2009)

Mục lục

Bài viết

Xác định dung lượng mẫu nghiên cứu thích hợp cho một số chỉ tiêu của các thí nghiệm trồng đậu tương Tóm tắt PDF
Phạm Tiến Dũng 697-702
Bố trí cây trồng vùng Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk trên cơ sở đánh giá thích nghi đất đai Tóm tắt PDF
Đặng Bá Đàn 703-710
Đánh giá đặc điểm nông học của một số dòng ngô đường tự phối và xác định khả năng kết hợp về năng suất bằng phương pháp lai đỉnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Hùng 711-716
So sánh một số dòng, giống lạc và xác định lượng lân bón cho lạc xuân tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 717-722
Kết quả đánh giá đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô có nguồn gốc địa lý khác nhau chọn tạo tại phía Bắc Việt Nam Tóm tắt PDF
Lưu Cao Sơn 723-731
Nghiên cứu tuyển chọn giống và vật liệu che phủ thích hợp cho cây cà tím tại xã Giáo Liêm - Sơn Động - Bắc Giang Tóm tắt PDF
Vũ Văn Liết 732-737
Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt giống cỏ Ghinê trồng tại Đắk Lăk Tóm tắt PDF
Lê Hoa 738-743
Nghiên cứu hình thái sán Echinococcus granulosus dưới kính hiển vi điện tử quét Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 744-750
Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng bệnh viêm phổi trên đàn bò cái lai hướng sữa tại Trung tâm Giống gia súc Hà Nội và vùng phụ cận Tóm tắt PDF
Chu Đức Thắng 751-754
Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất rừng tại thượng nguồn lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Phạm Tiến Đạt 755-763
Nghiên cứu ảnh hưởng của whey đến một số tính chất và cảm quan của sữa chua đậu nành Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Doan 764-771
Thiết kế, chế tạo đầu phun xoáy trong kỹ thuật tưới phun Tóm tắt PDF
Võ Tuyển 772-779
Lựa chọn điều kiện tối ưu để sản xuất chitosanase từ Streptomyces griceus (chủng NN2) Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Mạnh 780-787
Chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn Thái Bình Tóm tắt PDF
Phạm Vân Đình 788-795
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình: Một số thành tựu, vấn đề đặt ra và hướng giải quyết Tóm tắt PDF
Lê Diệp Đĩnh 796-801
Tình hình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí ở Vĩnh Phúc: Những mặt tích cực và hạn chế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Song 802-815


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)