T. 8, S. 5 (2010)

Mục lục

Bài viết

Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến các chỉ tiêu sinh lý và năng suất của giống bông VN35KS Tóm tắt PDF
Dương Xuân Diêu 737-741
Biến động theo mùa của rệp sáp mềm nâu ( Coccus hesperiduml.) trên cây cà phê chè và hiệu lực trừ rệp của một số loại thuốc trừ sâu Tóm tắt PDF
Vũ Quang Giảng 742-748
Phân tích di truyền tính kháng bệnh xanh lùn hại bông của dòng bông cỏ KXL002 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy 749-756
Ảnh hưởng của giá thể trồng đến quá trình sinh trưởng của lan Hoàng thảo trúc đên (Dendrobium hancockii rolfe) Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Lan 757-764
Đặc điểm sinh học của bọ đuôi kìm đen (Euborellia annulipes Lucas) và khả năng kìm hãm mật số sâu khoang, sâu tơ hại rau họ hoa thập tự trong nhà lưới Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Phong 765-771
Bệnh héo xanh vi khuẩn Raltonia solanacearum Smith hại cây lạc vùng Hà Nội - phụ cận và biện pháp phòng trừ Tóm tắt PDF
Đỗ Tấn Dũng 772-779
Ảnh hưởng thời điểm thụ phấn của dòng mẹ có vòi nhụy mẫn cảm với GA3 đến năng suất và chất lượng hạt giống cà chua lai F1 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thủy 780-786
Một số đặc điểm sinh học của tổ hợp lai giữa giống ong Apis cerana carana Đồng Văn với Apis cerana indica Hà Tây và Yên Bái Tóm tắt PDF
Trần Văn Toàn 787-791
Ứng dụng marker phân tử trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá ở lúa Tóm tắt PDF
Võ Thị Minh Tuyển 792-800
Ảnh hưởng chế phẩm actiso đến sự đào thải oxytetracyclin ở gà Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thu Hà 801-806
Khả năng sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1 (Landrace × Yorkshire) and F1 (Yorkshire × Landrace) phối giống với lợn đực Duroc và L19 Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Soạn 807-813
Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh sông gianh trên một số lượng đạm bón khác nhau đến cây và đất trồng thuốc lá tại Lục Nam, Bắc Giang vụ xuân 2009 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Bình 814-822
Ứng dụng GIS đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Lê Thị Giang 823-831
Tuyển chọn mốt số chủng vi khuẩn và nấm rễ Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) có khả năng chuyển hóa, hấp thu Cu, Pb, Zn cao để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Hưng 832-842
Sử dụng phụ phẩm cây trồng vụ trước bón cho cây trồng vụ sau trên đất bạc màu Bắc Giang Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Thuận 843-849
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) Tóm tắt PDF
Phạm Văn Vân 850-860


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)