T. 9, S. 2 (2011)

Mục lục

Bài viết

Ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Giang, Tống Văn Hải, Phan Hữu Tôn, Nguyễn Chí Thành 191-197
Ảnh hưởng của nấm bipolaris oryzae tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lúa Tóm tắt PDF
Trần Thị Hưng, Ngô Bích Hảo 198-203
Phát hiện gen kháng bệnh bạc lá lúa Xa7, Xa21 ở các dòng bố bằng chỉ thị phân tử Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Quảng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hoan 204-210
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cói bông trắng Cyperus tagetiformis Lam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Ngọc Thị Thanh Huyền, Nông Thị Huệ, Nguyễn Tất Cảnh 211-217
Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 1. Thu nhận thức ăn, tăng trọng và các phần của thân thịt Tóm tắt PDF
Bounmy Phiovankham, Nguyễn Xuân Trạch 218-224
Ảnh hưởng của allen halothane đến khả năng sinh trưởng của lợn và sự xuất hiện tần số kiểu gen ở đời sau Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Lực, Nguyễn Chí Thành, Bùi Văn Định, Vũ Đình Tôn, F Farnir, P Leroy, Đặng Vũ Bình 225-232
Thử nghiệm ương cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) giai đoạn cá hương lên cá giống bằng thức ăn sản xuất trong nước Tóm tắt PDF
Trần Đình Luân, Nguyễn Viết Vinh, Nguyễn Thị Bình, Trần Thị Nắng Thu 233-240
Ảnh hưởng của chitosan đến những biến đổi hóa lý của quả nhãn sau thu hoạch Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Bích Thủy 244-250
Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức bón phân đạm đến năng suất, chất lượng cỏ setaria Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Dương Huyền, Bùi Thị Bích 251-257
Ảnh hưởng của chất lượng nguyên liệu đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng khuẩn của giống chè PH1 Tóm tắt PDF
Giang Trung Khoa, Nguyễn Thị Miền, Phạm Văn Hiển, Phạm Thị Hồng Diệu, P Duez 258-264
Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch đến chất lượng và thời gian bảo quản quả vải thiều Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Bích Thủy 265-270
Mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin năng lượng mặt trời dựa trên điều khiển mờ Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Ngư, WANG Hong-hua, Nguyễn Xuân Trường, Võ Văn Nam, Lê Thị Minh Tâm 278-285
Chế tạo hệ thống pha chế và cung cấp dung dịch tự động sử dụng trong sản xuất rau tại các nhà lưới có mái che Tóm tắt PDF
Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học 286-294
Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn Tóm tắt PDF
Nguyễn Chung Thông, Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư 295-301
Thiết kế, chế tạo thiết bị mạ ngoài bể chi tiết dạng trục Tóm tắt PDF
Tống Ngọc Tuấn, Phạm VũThắng, Trịnh Đình Vương 302-307
Huy động các khoản đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
Kim Thị Dung, Nguyễn Thị Hương 308-316
Thực trạng trao đổi đất nông nghiệp giữa các hộ nông dân nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Ninh 317-325
Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hùng 326-335
Tác động kinh tế của việc giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đối với người chăn nuôi tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dương Nga, Nguyễn Thị Trà, Lê Ngọc Hướng 336--345


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)