T. 9, S. 6 (2011)

Mục lục

Bài viết

Ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất ngô trên đất dốc Yên Minh - Hà Giang Tóm tắt PDF
Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Mai, Thiều Thị Phong Thu, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Thị Phương Lan 861-866
Ảnh hưởng của một số công thức che mưa mặt cạo đến năng suất mủ vườn cao su trong thời kỳ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Duyên, Nguyến Hữu Tề, Vũ Đình Chính 867-874
QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG DƯA CHUỘT, CÁC DÒNG TỰ PHỐI ĐƯỢC PHÂN LẬP VÀ ƯU THẾ LAI Tóm tắt PDF
Ngô Thị Hạnh, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nông Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng 875-883
Đánh giá đặc điểm nông học và chất lượng một số tổ hợp lúa lai hai dòng mới chọn tạo trong nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hảo, Trần Văn Quang, Đàm Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Anh 884-891
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LẠC TB25 TRONG VỤ XUÂN TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đinh Thái Hoàng, Vũ Đình Chính 892-902
Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng và phát triển của Lan Hoàng Thảo Thạch Mộc (Dendrobium nobile Lindl) Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Lan, Trần Thế Mai, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Lý Anh 903-911
Ảnh hưởng của hạn đến khả năng nảy mầm của một số giống đậu xanh triển vọng Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Thắng, Vũ Ngọc Quất, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Chính 912-919
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây xuyên khung (Ligusticum wallichii Frach) Tóm tắt PDF
Cao Thị Thủy, Vũ Quang Sáng 920-927
Điều tra kĩ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ cây Mạch Môn (Ophiopogon Japonicus. Wall) Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hải 928-936
Hàm lượng thủy ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến ở Nha Trang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thuần Anh 937-940
KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA TỔ HỢP GÀ LAI KINH TẾ 3 GIỐNG (MÍA - HỒ - LƯƠNG PHƯỢNG) Tóm tắt PDF
Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Thanh 941-947
Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn ương từ hương lên giống Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Đạt, Trần Đình Luân, Trần Anh Tuấn, Trương Tiến Hải 948-953
Hai loài trong nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa (CHANNIDAE, PERCIFORMES) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thị Hạnh Tiên 954-965
THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ CÁ HỒI VÂN (ONCORHYNCHUS MYKISS) BỐ MẸ TẠI LÀO CAI BẰNG THỨC ĂN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Tóm tắt PDF
Trần Đình Luân, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị NắngThu 966-971
Xác định tỷ lệ vi khuẩn Verotoxigenic E. coli (VTEC) trong mẫu thịt tại chợ, lò mổ trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Ngọc Thúy, Lưu Thị Hải Yến, Nguyễn Bá Hiên 972-977
Phương pháp xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp - ứng dụng trên địa bàn huyện Hàm Thuận nam tỉnh Bình Thuận Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Thị Vòng 978-984
Công tác tái định cư dự án thủy điện Sơn La dưới góc độ phong tục và tập quán canh tác của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Vòng, Trang Hiếu Dũng, Nguyễn Tất Cảnh 985-993
Thực trạng sử dụng đất vùng cửa Ba Lạt huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Thành 994-1003
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH MONDULKIRI, CAMPUCHIA Tóm tắt PDF
Varth Vann, Trần Đức Viên, Nguyễn Quang Học, Bunnarith Meng 1004-1013
Tối ưu hóa quá trình sấy phun dịch cà chua Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thùy Ninh 1014-1020
Phương pháp phân lớp SVM ứng dụng trong tin sinh học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy 1021-1031
HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI HỘ NÔNG DÂN TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRONG SẢN XUẤT CHÈ VÀ MÍA ĐƯỜNG Ở SƠN LA Tóm tắt PDF
Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Quốc Oánh, Nguyễn Duy Linh, Hoàng Thị Hà, Lê Phương Nam 1032-1040


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)