Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 3 (2011) Một số khía cạnh giới trong các mô hình SRI và Book keeping tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội Tóm tắt   PDF
Văn Trọng Thủy, Phạm Thị Mỹ Dung
 
T. 9, S. 4 (2011) Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành rau quả Tóm tắt   PDF
Ninh Đức Hùng, Đỗ Kim Chung
 
T. 8, S. 4 (2010) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hỗ trợ giảm nghèo và đầu tư công cho giảm nghèo Tóm tắt   PDF
Đỗ Kim Chung
 
T. 9, S. 3 (2011) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Hùng Anh, Trần Hữu Cường
 
T. 8, S. 3 (2010) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công cấp cơ sở và đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở Tóm tắt   PDF
Kim Thị Dung
 
T. 8, S. 1 (2010) Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế huyện Tóm tắt   PDF
Đỗ Kim Chung
 
T. 7, S. 2 (2009) Một số đặc điểm bệnh lý ở lợn mắc bệnh dịch tả Tóm tắt   PDF
Bùi Trần Anh Đào
 
T. 6, S. 1 (2008) Một số đặc điểm sinh học của một số giống ong nhập nội Tóm tắt   PDF
Đồng Minh Hải, Phùng Hữu Chính
 
T. 8, S. 5 (2010) Một số đặc điểm sinh học của tổ hợp lai giữa giống ong Apis cerana carana Đồng Văn với Apis cerana indica Hà Tây và Yên Bái Tóm tắt   PDF
Trần Văn Toàn
 
T. 9, S. 4 (2011) Một số đề xuất cải tiến bộ phận đập trong máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm để khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Văn Tam
 
S. 2 (2016) MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA HỘ DÂN ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LÀNG NGHỀ GỖ ĐỒNG KỴ, BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Phương Dung, Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Thị Hương Giang
 
T. 9, S. 3 (2011) Nâng cao chất lượng và tuổi thọ bảo quản của rau cải chíp xanh (Brassica chinensis L.) bằng phương pháp bảo quản lạnh Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 7, S. 1 (2009) Nâng cao năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đảng, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay Tóm tắt   PDF
Lê Diệp Đĩnh
 
S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Thái Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Khắc Thời
 
T. 8, S. 2 (2010) NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG GIỐNG LAN HÀI QUÝ P. HANGIANUM PERNER GURSS (HÀI HẰNG) THU THẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Giang
 
T. 8, S. 2 (2010) NGHIÊN CỨU TẠO CỦ IN VITRO Ở CÂY HOA LAYƠN GLADIOLUS 'CARTAGO' Tóm tắt   PDF
Nông Thị Huệ
 
T. 8, S. 2 (2010) NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA SÁN DÂY ECHINOCOCOCUS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan
 
T. 6, S. 3 (2008) Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng và số cây trong khóm đến sinh trưởng rau cần nước (Oenanthe stolonifera Wall.) trồng trái vụ Tóm tắt   PDF
Vũ Thanh Hải
 
T. 8, S. 4 (2010) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá DH1 đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc
 
T. 9, S. 5 (2011) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá pomior đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc
 
T. 8, S. 4 (2010) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển của hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) trồng chậu Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Minh Phượng
 
T. 7, S. 6 (2009) Nghiên cứu ảnh hưởng của whey đến một số tính chất và cảm quan của sữa chua đậu nành Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Doan
 
T. 9, S. 5 (2011) Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Raltonia solanacearum Smith) hại cây khoai tây vùng Hà Nội – phụ cận và biện pháp phòng trừ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tất Thắng, Đỗ Tấn Dũng, Nguyễn Văn Tuất
 
T. 6, S. 2 (2008) Nghiên cứu chế biến thử nghiệm bánh phồng nấm Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Hằng
 
T. 7, S. 6 (2009) Nghiên cứu hình thái sán Echinococcus granulosus dưới kính hiển vi điện tử quét Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan
 
226 - 250 trong số 484 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)