Chi tiết về Tác giả

NGỌC ÁNH, ĐỖ

  • S. 44 (2017) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Tình hình vệ sinh tại huyện Yên Khánh, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình năm 2016
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP