Chi tiết về Tác giả

Ngọc Diệp, Hoàng

  • S. 40 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Thực hành phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã qua điều tra cắt ngang tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2014
    Tóm tắt  PDF
  • S. 41 (2016) - NGHIÊN CỨU
    Kiến thức của cán bộ y tế tuyến xã về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP