Chi tiết về Tác giả

BẢO GIANG, KIM

  • S. 44 (2017) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Tuân thủ điều trị dùng thuốc ở người bệnh tăng huyết áp được quản lý tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, năm 2015-2016
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP