Chi tiết về Tác giả

NGỌC UYỂN, LÊ

  • S. 46 (2018) - TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU
    Thực trạng hài lòng với công việc của giảng viên tại trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP