Chi tiết về Tác giả

Ngọc Quang, Lã

 • S. 31 (2014) - Bia
  Thực trạng hành vi bắt nạt/bạo lực thể chất ở học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34 (2015) - Bia
  Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Thực trạng sử dụng dịch vụ trước sinh và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới một tuổi tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Kiến thức, thái độ, thực hành vèa vệ sinh tay thường quy và một số yếu tố liên quan của nhân viên y téa tại Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai năm 2015
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP