Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Lê

 • S. 35 (2015) - Bia
  Sử dụng dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và xét nghiệm HIV của phụ nữ làm việc trong các cơ sở khách sạn, nhà hàng tại Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2015) - NGHIÊN CỨU
  Nhu cầu kiến thức, thái độ về HIV và xét nghiệm HIV chưa được đáp ứng của phụ nữ mại dâm tại Đồ Sơn, Cát Bà Hải Phòng năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 39 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Các khó khăn trong việc triển khai chính sách y tế có liên quan đến giảm nghèo bền vững cho người dân tại Điện Biên, Kon Tum và Quảng Trị năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Thực trạng, cách thức sử dụng rượu bia và các yếu tố liên quan ở nhóm nam giới 25 – 64 tuổi tại Long Biên, Hà Nội, 2015
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP