Chi tiết về Tác giả

Công Khẩn, Nguyễn

  • S. 32 (2014) - Bia
    Một số yếu tố nguy cơ rối loạn đường huyết của người trưởng thành 40 – 69 tuổi tại một số phường thuộc TP. Hạ Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP