Chi tiết về Tác giả

Ngọc Bích, Nguyễn

 • S. 28 (2013) - Bia
  Hướng tới quản lý tích hợp phân người và phân động vật tại Việt Nam: Văn bản quy định và ảnh hưởng môi trường và sức khỏe
  Tóm tắt  PDF
 • S. 33 (2014) - Bia
  Tổng quan hoạt động xây dựng, thực thi chính sách và công trình nghiên cứu khoa học về người cao tuổi Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34 (2015) - Bia
  Đánh giá sức khỏe và sự tham gia của người cao tuổi trong phát triển cộng đồng tại 3 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2010
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34 (2015) - Bia
  Tổng quan về đau thắt lưng nghề nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 41 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Thực trạng kiến thức, thái độ và tuân thủ cấm hút thuốc trong sinh viên cử nhân chính quy và cán bộ trường Đại học Y tế Công cộng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2016) - NGHIÊN CỨU
  Thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tại điểm bán lẻ ở 6 tỉnh tại Việt Nam năm 2015
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP