Chi tiết về Tác giả

Chí Dũng, Thẩm

  • S. 31 (2014) - Bia
    Thực trạng và các yếu tố liên quan tới sự tự tin sử dụng bao cao su ở học sinh THPT huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm 2013
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP