Chi tiết về Tác giả

Nguyễn Ngọc Châu, Trần

  • S. 38 (2015) - NGHIÊN CỨU
    Tinh dầu lá trầu hóc môn – Thành phần Phenolic và ảnh hưởng đến hoạt tính sinh học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP